4.7
Your Rating
Đánh giá
The Boy & The Wolf 4.7 / 5, tổng cộng 126 đánh giá
Xếp hạng
7th, it has 337K views
Tác giả
Nhóm dịch
Thể loại
Phân loại
Manga
Tag(s)